vaysim.com - HỖ TRỢ VAY không THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Hơn 9.132.670+ Khách Hàng Đã Được Tư Vấn Thành Công.

Tư vấn vay ngân hàng lãi suất thấp nhất 2021

Hỗ trợ Vay trọn gói

Hỗ trợ Khách vay dính nợ xấu

Khác tỉnh vẫn vay được

Vay tiền không thế chấp tại vaysim.com từ 10 – 300 triệu ( CHÚ Ý KHI KHÁCH HÀNG NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ XONG VUI LẦN CHỜ 3S ĐỂ WEB VAY SIM CHUYỂN QUA TRẠNG THÁI ĐIỀN BỔ SUNG THÔNG TIN LÊN HỒ SƠ NGAY TRONG 5S Ạ, CẢM ƠN ! )

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

………………………………………………………..

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

LƯƠNG CHUYỂN KHOẢN TRÊN 4 TRIỆU

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

……………………………………..

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng. ( KHU VỰC HỖ TRỢ HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI ) ĐIỀU KIỆN: ĐI LÀM HƯỞNG LƯƠNG

 

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

……………………………….

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu ( CẦM XE KHÔNG GIỮ XE, CHỈ GIỮ CAVET, XE 2 BÁNH HOẶC 4 BÁNH ĐIỀU ĐƯỢC )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng. ( KHU VỰC: HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI, ĐIỀU KIỆN: ĐI LÀM HƯỞNG LƯƠNG

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 10 triệu tới 30 triệu
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần
– Thời hạn vay: Từ 12 tới 36 tháng.

Vay tín chấp tại vaysim.com từ 1 triệu đến 30 triệu ( có hỗ trợ xấu, trả chậm ) ( CHÚ Ý KHI KHÁCH HÀNG NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ XONG VUI LẦN CHỜ 3S ĐỂ WEB VAY SIM CHUYỂN QUA TRẠNG THÁI ĐIỀN BỔ SUNG THÔNG TIN LÊN HỒ SƠ NGAY TRONG 5S Ạ, CẢM ƠN ! )

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

– Hạn mức tối thiểu: Từ 01 triệu tới 30 triệu ( MIỄN 0 % LÃI SUẤT LẦN VAY ĐẦU TIÊN )
– Hạn mức tối đa: Từ 35 triệu tới 100 triệu
– Lãi suất: Từ 0.9 % tới 4% / tháng, tính trên dư nợ giảm dần.

Đăng ký vay nhanh vaysim.com

5.000 .000+ người vay thành công

Tôi đồng ý để VAYSIM gọi điện và nhắn tin tư vấn khoản vay

Vì sao nên chọn vaysim.com

5/5
Chia sẻ trênfacebook
Facebook
Chia sẻ trêntwitter
Twitter
Chia sẻ trêngoogle
Google+

Lãi suất tốt

Vay không cần thế chấp với lãi suất cạnh tranh

Đơn giản, tiện lợi

Chỉ cần đăng ký online, hồ sơ đơn giản, giải ngân trong ngày

Chi phí hợp lý

vaysim.com tư vấn hoàn toàn miễn phí và không thu bất kì khoản phí nào trước khi vay

Thương hiệu uy tín

vaysim.com là đơn vị hàng đầu kết nối được với hơn 20.000 đối tác cho vay trên toàn quốc

Ưu điểm về dịch vụ của vaysim.com

 • Không cần thẩm định nhà ở, nơi làm
 • Không cần xác minh thu nhập
 • Khoản vay linh động: 3 ~ 30tr
 • Kỳ hạn vay: tối thiểu 9 tháng - tối đa 12 tháng
 • Giải ngân siêu tốc trong 2H
 • Lãi suất tối đa chỉ 1,5%/tháng (18%/năm)
 • Vay nhanh bằng đăng ký/ vay sim
 • Vay nhanh bằng đăng ký/ cmnd

VAY NHANH - LÃI MỎNG

01 | KHOẢN VAY

Có nhiều sản phẩm vay đa dạng: vay tiền mặt nhanh trong ngày, vay tiền tiêu dùng tín chấp. Hạn mức vay linh hoạt từ 3tr-100tr. Thời gian vay từ 9 đến 12 tháng.

02 | LÃI SUẤT

VAY SIM có mức lãi suất vô cùng cạnh tranh tối đa: 1.5%/tháng tương đương 18%/năm.

03 | THỜI GIAN GIẢI NGÂN

Sau khi được nhân viên tư vấn và xét duyệt hồ sơ thì bạn sẽ nhận được khoản vay từ 10-30 phút.

04 | ví dụ

Ví dụ về tổng chi phí của khoản vay, bao gồm tất cả các chi phí: Ông Hoàng Văn A vay 10.000.000 đồng trong vòng 1 năm với lãi suất là 1,5%/tháng thì hàng tháng ông A sẽ phải trả 150.000đ tiền lãi. Sau 12 tháng ông phải trả 1.800.000đ tiền lãi và 10.000.000đ tiền gốc

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Đã có hàng chục triệu thành viên tin tưởng tham gia cùng vay sim

ĐỖ KIM YẾN
ĐỖ KIM YẾNKinh doanh online mỹ phẩm
Đọc thêm
Ngôi nhà là niềm mơ ước mong mỏi của gia đình tôi. Tìm tới vay sim, chúng tôi tìm thấy giải pháp để thực hiện mơ ước. Một khoản vay thế chấp vừa đủ để chúng tôi có được mái ấm. Cám ơn vaysim.com
LƯỠNG NHƯ HÀ
LƯỠNG NHƯ HÀnỘI TRỢ
Đọc thêm
Cảm ơn vaysim.com rất nhiều vì đã giúp tôi vay được sổ đỏ ở ngân hàng mặc dù tôi bị nợ xấu nhóm 3. vay sim làm việc rất chuyên nghiệp, uy tín
TRẦN NAM HẢI
TRẦN NAM HẢI Nhân viên văn phòng
Đọc thêm
Hồ sơ tôi xấu, Không ngân hàng nào cho vay. May mắn khi được vaysim.com hỗ trợ. Tôi đã vay không thế chấp được ở ngân hàng
NGUYỄN YÊN THÙY
NGUYỄN YÊN THÙYKinh doanh nội thát
Đọc thêm
Tôi kinh doanh tự do, không chứng minh được thu nhập nên không vay được ngân hàng. May nhờ có vaysim.com giúp đỡ nên tôi đã vay được
TRẦN TRUNG HUY
TRẦN TRUNG HUYKinh doanh gỗ
Đọc thêm
Dịch bệnh Covid vừa qua làm cho tôi giảm nguồn thu đáng kể, may nhờ có vaysim.com hỗ trợ giúp tôi chứng minh thu nhập mà tôi đã vay được 3 tỷ đồng từ Agribank. Tôi không biết nói gì hơn, vay sim đã cứu cả gia đình của tôi. Xin cám ơn
Trước
Kế tiếp

Đánh giá của khách hàng vay sim

Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
@username
Đọc thêm
Tôi biết đến vay sim thông qua quảng cáo trên facebook. Tôi làm xây dựng nên hay cần tiền đột xuất để bôi trơn, tiếp khách, mà đọc thấy vay sim thủ tục nhanh gọn hơn ngân hàng nhiều nên tôi quyết định vay qua vaysim.com
Vũ Nguyễn Thái Tuấn
Vũ Nguyễn Thái Tuấn
@thaituan
Đọc thêm
Tôi biết đến Vay sim thông qua quảng cáo trên zalo. Tôi là sinh viên nên hay cần tiền đột xuất để trang trải học tập, đóng học phí, mà đọc thấy vay sim thủ tục nhanh gọn nên tôi quyết định vay qua vaysim.com
Bui Hải Linh
Bui Hải Linh
@buihailinh
Đọc thêm
Tôi biết đến vay sim thông qua quảng cáo trên google. Tôi làm cán bộ nên hay cần tiền đột xuất, tiếp khách, mà đọc thấy vay sim thủ tục nhanh gọn hơn ngân hàng nhiều nên tôi quyết định vay qua vay sim.
Linh TaXi
Linh TaXi
@linhtaxi
Đọc thêm
Tôi biết đến vay sim thông qua quảng cáo trên internet. Tôi làm công nhân nên hay cần tiền đột xuất để mua sắm, mà đọc thấy vay sim thủ tục nhanh gọn hơn ngân hàng nhiều nên tôi quyết định vay qua vaysim.com
Thành Đào
Thành Đào
@thanhdao
Đọc thêm
Tôi biết đến vay sim thông qua bạn bè. Tôi làm nội trợ nên hay cần tiền đột xuất để sinh hoạt gia đình, tiếp khách, mà đọc thấy vay sim thủ tục nhanh gọn hơn ngân hàng nhiều nên tôi quyết định vay qua vaysim.com

Báo chí nói về vaysim.com

Giải thưởng và đối tác vaysim.com

VAY SIM - Giải pháp tài chính cho mọi khách hàng

Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu vay tiền trang trải nhu cầu cuộc sống luôn hiện hữu và có thể xảy ra vào những lúc bạn không ngờ nhất. Đôi khi, bạn cần vay được tiền nhanh trong ngày , hay thậm chí là vay trong 1 tới 2h. Làm thế nào để tìm kiếm địa chỉ vay tiền nhanh trong ngày uy tín và tránh xa tín dụng đen là nhu cầu của không ít người tại Việt Nam.

Hiểu được nhu cầu đó, Vay sim đã phát triển sản phẩm vay trả góp bằng đăng ký vay sim (trong miền Nam gọi là vay bằng sim viettel, vay bằng sim mobi, vay bằng sim vinaphone… hay vay cmnd, vay bằng chứng minh nhân dân ). Bạn có thể dễ dàng vay tại web vaysim.com tại việt nam mà chỉ cần có chứng minh thư, hợp lệ.

Bạn cần vay gấp tiền trong ngày? Bạn cần vay gấp 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu hay 30 triệu? Bạn muốn vay trả góp hàng tháng và vay theo hình thức không thẩm định nhà, không thẩm định người thân và không thẩm định nơi làm việc? VAY SIM đã phát triển hình thức vay online nhanh, sử dụng các sản phẩm cho vay nhanh online tiên tiến giúp bạn giải quyết các nhu cầu đó!

Với hình thức vay online nhanh trong ngày này, bạn chỉ cần truy cập trang web https://vaysim.com/, đăng ký vay online trên form có sẵn. Trong vòng 30 phút kể từ lúc đơn vay nhanh online của bạn được cập nhật trên hệ thống, đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của vaysim.com sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại. Bạn sẽ được tư vấn bởi đội ngũ tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp, tận tâm. Với chính sách lãi, phí và bảo hiểm minh bạch, theo mô hình chuẩn vay ngang hàng (P2P), nói không với tín dụng đen, VAYSIM là địa chỉ tin cậy giúp bạn giải quyết nhu cầu vay nhanh, nóng mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm về sự chuyên nghiệp.

Để được giải quyết nhu cầu vay nhanh chóng, bạn cần:

 • Có nhu cầu vay sim.
 • Chỉ cần có chứng mình thư nhân dân hợp lệ.
 • Khai báo đúng, trung thực địa điểm sống của mình.
 • Khai báo đúng số điện thoại để vay sim và đối tác tiện liên lạc.

Với việc vay chỉ cần cmnd (chứng minh nhân dân) và sim, bạn sẽ được hưởng những lợi ích to lớn:

 • Không mất thời gian thẩm định.
 • Hạn chế tối thiểu việc chứng minh thu nhập.
 • Vay trả góp gốc lãi hàng tháng, giúp bạn dễ dàng trả nợ, khác với các hình thức vay bốc bát họ, vay nóng theo ngày trên thị trường, thực chất là tín dụng đen gây khó khăn cho người vay.
 • Vay lãi suất thấp, cạnh tranh nhất trong cùng lĩnh vực sản phẩm, do VAYSIM là thương hiệu đầu tiên tại thị trường trong lĩnh vực vay ngân hàng (P2P lending) tại Việt Nam.

Thủ tục hồ sơ vay tiền nhanh Vaysim :

 • Ảnh chụp bản gốc CMND.

Như vậy, hình thức vay online trong ngày bằng VAYSIM tương tự với các hình thức vay theo chứng minh nhân dân, vay theo hộ khẩu.

Là sàn kết nối người vay và người cho vay đầu tiên, lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam, Vaysim luôn không ngừng phát triển công nghệ, sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng tới sứ mệnh góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện cho người dân bằng công nghệ tiên tiến và đội ngũ tận tâm.

Khu vực VAYSIM hỗ trợ vay trả góp online bằng đăng ký vaysim.com

Khu vực: Toàn quốc

ƯU ĐÃI CHO BẠN

Khi KH Nhận tư vấn từ vaysim.com sẽ được vay Ngân hàng Miễn Phí và ĐẶC BIỆT KHÔNG CẦN MUA BẢO HIỂM KHOẢN VAY

Nhanh tay đặt ký để nhân ưu đãi hấp dẫn

00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Tặng QUÀ NĂM 2021 Khi giải ngân hồ sơ vay


Địa chỉ: Toàn Quốc